» Ubuntu » パッケージ » bionic-updates » devel » linux-cloud-tools-4.18.0-1006-azure
bionic  ] [  bionic-updates  ]
[ ソース: linux-azure-edge  ]

パッケージ: linux-cloud-tools-4.18.0-1006-azure (4.18.0-1006.6~18.04.1)

Linux kernel version specific cloud tools for version 4.18.0-1006

その他の linux-cloud-tools-4.18.0-1006-azure 関連パッケージ

  • 依存
  • 推奨
  • 提案
  • enhances

linux-cloud-tools-4.18.0-1006-azure のダウンロード

すべての利用可能アーキテクチャ向けのダウンロード
アーキテクチャ パッケージサイズ インストールサイズ ファイル
amd64 1.8 kB454.0 kB [ファイル一覧]