» Ubuntu » パッケージ » bionic-updates » devel » linux-tools-4.15.0-1035-azure
xenial  ] [  xenial-updates  ] [  bionic  ] [  bionic-updates  ]
[ ソース: linux-azure  ]

パッケージ: linux-tools-4.15.0-1035-azure (4.15.0-1035.36)

Linux kernel version specific tools for version 4.15.0-1035

その他の linux-tools-4.15.0-1035-azure 関連パッケージ

  • 依存
  • 推奨
  • 提案
  • enhances

linux-tools-4.15.0-1035-azure のダウンロード

すべての利用可能アーキテクチャ向けのダウンロード
アーキテクチャ パッケージサイズ インストールサイズ ファイル
amd64 1.9 kB421.0 kB [ファイル一覧]