» Ubuntu » パッケージ » bionic-updates » devel » linux-tools-4.18.0-13-lowlatency
bionic  ] [  bionic-updates  ]
[ ソース: linux-hwe  ]

パッケージ: linux-tools-4.18.0-13-lowlatency (4.18.0-13.14~18.04.1)

Linux kernel version specific tools for version 4.18.0-13

その他の linux-tools-4.18.0-13-lowlatency 関連パッケージ

  • 依存
  • 推奨
  • 提案
  • enhances

linux-tools-4.18.0-13-lowlatency のダウンロード

すべての利用可能アーキテクチャ向けのダウンロード
アーキテクチャ パッケージサイズ インストールサイズ ファイル
amd64 1.9 kB118.0 kB [ファイル一覧]
i386 1.9 kB117.0 kB [ファイル一覧]