» Ubuntu » パッケージ » bionic-updates » kernel » linux-modules-4.18.0-1007-azure
bionic  ] [  bionic-updates  ]
[ ソース: linux-azure-edge  ]

パッケージ: linux-modules-4.18.0-1007-azure (4.18.0-1007.7~18.04.1)

Linux kernel extra modules for version 4.18.0 on 64 bit x86 SMP

linux-modules-4.18.0-1007-azure のダウンロード

すべての利用可能アーキテクチャ向けのダウンロード
アーキテクチャ パッケージサイズ インストールサイズ ファイル
amd64 11,080.4 kB55,345.0 kB [ファイル一覧]