» Ubuntu » パッケージ » bionic-updates » kernel » linux-modules-extra-4.18.0-1009-gcp
bionic-updates  ]
[ ソース: linux-gcp-edge  ]

パッケージ: linux-modules-extra-4.18.0-1009-gcp (4.18.0-1009.10~18.04.1)

Linux kernel extra modules for version 4.18.0 on 64 bit x86 SMP

その他の linux-modules-extra-4.18.0-1009-gcp 関連パッケージ

  • 依存
  • 推奨
  • 提案
  • enhances

linux-modules-extra-4.18.0-1009-gcp のダウンロード

すべての利用可能アーキテクチャ向けのダウンロード
アーキテクチャ パッケージサイズ インストールサイズ ファイル
amd64 31,645.4 kB164,836.0 kB [ファイル一覧]