» Ubuntu » パッケージ » bionic-updates » devel » linux-tools-5.0.0-1013-gcp
bionic  ] [  bionic-updates  ] [  disco  ] [  disco-updates  ]
[ ソース: linux-gcp-edge  ]

パッケージ: linux-tools-5.0.0-1013-gcp (5.0.0-1013.13~18.04.1)

Linux kernel version specific tools for version 5.0.0-1013

その他の linux-tools-5.0.0-1013-gcp 関連パッケージ

  • 依存
  • 推奨
  • 提案
  • enhances

linux-tools-5.0.0-1013-gcp のダウンロード

すべての利用可能アーキテクチャ向けのダウンロード
アーキテクチャ パッケージサイズ インストールサイズ ファイル
amd64 1.9 kB143.0 kB [ファイル一覧]