» Ubuntu » パッケージ » bionic-updates » g++-7-s390x-linux-gnu » ppc64el » ファイル一覧

bionic-updatesppc64el アーキテクチャ用 g++-7-s390x-linux-gnu パッケージのファイル一覧

/usr/bin/s390x-linux-gnu-g++-7
/usr/lib/gcc-cross/s390x-linux-gnu/7/cc1plus
/usr/share/doc/g++-7-s390x-linux-gnu
/usr/share/doc/gcc-7-s390x-linux-gnu-base/C++/README.C++
/usr/share/doc/gcc-7-s390x-linux-gnu-base/C++/changelog.gz
/usr/share/lintian/overrides/g++-7-s390x-linux-gnu
/usr/share/man/man1/s390x-linux-gnu-g++-7.1.gz