» Ubuntu » パッケージ » bionic » libfluidsynth-dev » arm64 » ファイル一覧

bionicarm64 アーキテクチャ用 libfluidsynth-dev パッケージのファイル一覧

/usr/include/fluidsynth.h
/usr/include/fluidsynth/audio.h
/usr/include/fluidsynth/event.h
/usr/include/fluidsynth/gen.h
/usr/include/fluidsynth/log.h
/usr/include/fluidsynth/midi.h
/usr/include/fluidsynth/misc.h
/usr/include/fluidsynth/mod.h
/usr/include/fluidsynth/ramsfont.h
/usr/include/fluidsynth/seq.h
/usr/include/fluidsynth/seqbind.h
/usr/include/fluidsynth/settings.h
/usr/include/fluidsynth/sfont.h
/usr/include/fluidsynth/shell.h
/usr/include/fluidsynth/synth.h
/usr/include/fluidsynth/types.h
/usr/include/fluidsynth/version.h
/usr/include/fluidsynth/voice.h
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libfluidsynth.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/pkgconfig/fluidsynth.pc
/usr/share/doc/libfluidsynth-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libfluidsynth-dev/copyright
/usr/share/doc/libfluidsynth-dev/examples/example.c