» Ubuntu » パッケージ » bionic » libmate-window-settings-dev » arm64 » ファイル一覧

bionicarm64 アーキテクチャ用 libmate-window-settings-dev パッケージのファイル一覧

/usr/include/mate-window-settings-2.0/mate-window-manager.h
/usr/include/mate-window-settings-2.0/mate-wm-manager.h
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libmate-window-settings.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/pkgconfig/mate-window-settings-2.0.pc
/usr/share/doc/libmate-window-settings-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libmate-window-settings-dev/copyright