» Ubuntu » パッケージ » bionic » xemacs21-mule » arm64 » ファイル一覧

bionicarm64 アーキテクチャ用 xemacs21-mule パッケージのファイル一覧

/usr/bin/xemacs-21.4.24-mule
/usr/bin/xemacs21-mule
/usr/lib/xemacs-21.4.24/aarch64-linux-gnu/mule/DOC
/usr/lib/xemacs-21.4.24/aarch64-linux-gnu/mule/DUMP
/usr/lib/xemacs-21.4.24/aarch64-linux-gnu/mule/config.values
/usr/share/doc/xemacs21-mule
/usr/share/man/man1/xemacs-21.4.24-mule.1.gz
/usr/share/man/man1/xemacs21-mule.1.gz
/usr/share/menu/xemacs21-mule