» Ubuntu » パッケージ » bionic (18.04LTS) » virtual » binutils-i586-linux-gnu
bionic  ] [  bionic-updates  ] [  cosmic  ] [  cosmic-updates  ] [  disco  ] [  eoan  ]

仮想パッケージ: binutils-i586-linux-gnu

これは仮想パッケージです。仮想パッケージの定義については Debian ポリシーマニュアルを参照してください。

binutils-i586-linux-gnu を提供するパッケージ

binutils-i686-linux-gnu
GNU binary utilities, for i686-linux-gnu target