» Ubuntu » パッケージ » bionic (18.04LTS) » virtual » c-compiler-riscv64-linux-gnu
bionic  ] [  bionic-updates  ] [  cosmic  ] [  cosmic-updates  ] [  disco  ] [  eoan  ]

仮想パッケージ: c-compiler-riscv64-linux-gnu

これは仮想パッケージです。仮想パッケージの定義については Debian ポリシーマニュアルを参照してください。

c-compiler-riscv64-linux-gnu を提供するパッケージ

gcc-7-riscv64-linux-gnu
GNU C compiler
gcc-8-riscv64-linux-gnu
GNU C compiler