» Ubuntu » パッケージ » bionic (18.04LTS) » virtual » gnuplot5-qt
xenial  ] [  bionic  ] [  cosmic  ]

仮想パッケージ: gnuplot5-qt

これは仮想パッケージです。仮想パッケージの定義については Debian ポリシーマニュアルを参照してください。

gnuplot5-qt を提供するパッケージ

gnuplot-qt
Command-line driven interactive plotting program. QT-package