» Ubuntu » パッケージ » bionic » indicator-sound-gtk2 » i386 » ファイル一覧

bionici386 アーキテクチャ用 indicator-sound-gtk2 パッケージのファイル一覧

/usr/lib/indicator-sound-gtk2/indicator-sound-service
/usr/lib/indicators/7/libsoundmenu.so
/usr/share/dbus-1/services/indicator-sound-gtk2.service
/usr/share/doc/indicator-sound-gtk2/AUTHORS
/usr/share/doc/indicator-sound-gtk2/NEWS.gz
/usr/share/doc/indicator-sound-gtk2/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/indicator-sound-gtk2/copyright