» Ubuntu » パッケージ » bionic » lighttpd-mod-cml » i386 » ファイル一覧

bionici386 アーキテクチャ用 lighttpd-mod-cml パッケージのファイル一覧

/etc/lighttpd/conf-available/10-cml.conf
/usr/lib/lighttpd/mod_cml.so
/usr/share/doc/lighttpd-mod-cml/NEWS.gz
/usr/share/doc/lighttpd-mod-cml/README
/usr/share/doc/lighttpd-mod-cml/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/lighttpd-mod-cml/copyright