» Ubuntu » パッケージ » bionic » mysql-source-5.7 » ppc64el » ファイル一覧

bionicppc64el アーキテクチャ用 mysql-source-5.7 パッケージのファイル一覧

/usr/share/doc/mysql-source-5.7/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/mysql-source-5.7/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mysql-source-5.7/copyright
/usr/src/mysql/mysql-source-5.7.tar.gz