» Ubuntu » パッケージ » bionic » aconnectgui » s390x » ファイル一覧

bionics390x アーキテクチャ用 aconnectgui パッケージのファイル一覧

/usr/bin/aconnectgui
/usr/share/applications/aconnectgui.desktop
/usr/share/doc/aconnectgui/AUTHORS
/usr/share/doc/aconnectgui/README
/usr/share/doc/aconnectgui/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/aconnectgui/copyright
/usr/share/man/man1/aconnectgui.1.gz
/usr/share/pixmaps/aconnectgui.xpm