» Ubuntu » パッケージ » bionic » xmms2-plugin-gme » s390x » ファイル一覧

bionics390x アーキテクチャ用 xmms2-plugin-gme パッケージのファイル一覧

/usr/lib/xmms2/libxmms_gme.so
/usr/share/doc/xmms2-plugin-gme/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/xmms2-plugin-gme/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xmms2-plugin-gme/copyright