» Ubuntu » パッケージ » bionic » xmms2-plugin-m3u » s390x » ファイル一覧

bionics390x アーキテクチャ用 xmms2-plugin-m3u パッケージのファイル一覧

/usr/lib/xmms2/libxmms_m3u.so
/usr/share/doc/xmms2-plugin-m3u/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/xmms2-plugin-m3u/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xmms2-plugin-m3u/copyright