» Ubuntu » パッケージ » disco (19.04) » web » fusiondirectory-plugin-squid
xenial  ] [  xenial-updates  ] [  bionic  ] [  bionic-updates  ] [  cosmic  ] [  disco  ] [  eoan  ]
[ ソース: fusiondirectory  ]

パッケージ: fusiondirectory-plugin-squid (1.2.3-2) [universe]

squid plugin for FusionDirectory

その他の fusiondirectory-plugin-squid 関連パッケージ

  • 依存
  • 推奨
  • 提案
  • enhances

fusiondirectory-plugin-squid のダウンロード

すべての利用可能アーキテクチャ向けのダウンロード
アーキテクチャ パッケージサイズ インストールサイズ ファイル
all 61.2 kB419.0 kB [ファイル一覧]