» Ubuntu » パッケージ » disco » liblldpctl-dev » s390x » ファイル一覧

discos390x アーキテクチャ用 liblldpctl-dev パッケージのファイル一覧

/usr/include/lldp-const.h
/usr/include/lldpctl.h
/usr/lib/s390x-linux-gnu/liblldpctl.so
/usr/lib/s390x-linux-gnu/pkgconfig/lldpctl.pc
/usr/share/doc/liblldpctl-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/liblldpctl-dev/copyright