» Ubuntu » パッケージ » eoan » libclucene-core1v5 » armhf » ファイル一覧

eoanarmhf アーキテクチャ用 libclucene-core1v5 パッケージのファイル一覧

/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libclucene-core.so.1
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libclucene-core.so.2.3.3.4
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libclucene-shared.so.1
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libclucene-shared.so.2.3.3.4
/usr/share/doc/libclucene-core1v5/README
/usr/share/doc/libclucene-core1v5/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libclucene-core1v5/copyright