» Ubuntu » パッケージ » focal (20.04LTS) » virtual » libghc-logict-dev-0.6.0.3-5704b
eoan  ] [  focal  ] [  groovy  ]

仮想パッケージ: libghc-logict-dev-0.6.0.3-5704b

これは仮想パッケージです。仮想パッケージの定義については Debian ポリシーマニュアルを参照してください。

libghc-logict-dev-0.6.0.3-5704b を提供するパッケージ

libghc-logict-dev
Backtracking logic-programming monad