» Ubuntu » パッケージ » groovy » bleachbit » all » ファイル一覧

groovyall アーキテクチャ用 bleachbit パッケージのファイル一覧

/usr/bin/bleachbit
/usr/share/applications/bleachbit-root.desktop
/usr/share/applications/org.bleachbit.BleachBit.desktop
/usr/share/bleachbit/app-menu.ui
/usr/share/bleachbit/bleachbit-3.9.0.egg-info/PKG-INFO
/usr/share/bleachbit/bleachbit-3.9.0.egg-info/dependency_links.txt
/usr/share/bleachbit/bleachbit-3.9.0.egg-info/top_level.txt
/usr/share/bleachbit/bleachbit.py
/usr/share/bleachbit/bleachbit/Action.py
/usr/share/bleachbit/bleachbit/CLI.py
/usr/share/bleachbit/bleachbit/Chaff.py
/usr/share/bleachbit/bleachbit/Cleaner.py
/usr/share/bleachbit/bleachbit/CleanerML.py
/usr/share/bleachbit/bleachbit/Command.py
/usr/share/bleachbit/bleachbit/DeepScan.py
/usr/share/bleachbit/bleachbit/Diagnostic.py
/usr/share/bleachbit/bleachbit/FileUtilities.py
/usr/share/bleachbit/bleachbit/GUI.py
/usr/share/bleachbit/bleachbit/General.py
/usr/share/bleachbit/bleachbit/GuiBasic.py
/usr/share/bleachbit/bleachbit/GuiChaff.py
/usr/share/bleachbit/bleachbit/GuiPreferences.py
/usr/share/bleachbit/bleachbit/Log.py
/usr/share/bleachbit/bleachbit/Memory.py
/usr/share/bleachbit/bleachbit/Options.py
/usr/share/bleachbit/bleachbit/RecognizeCleanerML.py
/usr/share/bleachbit/bleachbit/Revision.py
/usr/share/bleachbit/bleachbit/Special.py
/usr/share/bleachbit/bleachbit/Unix.py
/usr/share/bleachbit/bleachbit/Update.py
/usr/share/bleachbit/bleachbit/Winapp.py
/usr/share/bleachbit/bleachbit/Windows.py
/usr/share/bleachbit/bleachbit/WindowsWipe.py
/usr/share/bleachbit/bleachbit/Worker.py
/usr/share/bleachbit/bleachbit/__init__.py
/usr/share/bleachbit/bleachbit/markovify/__init__.py
/usr/share/bleachbit/bleachbit/markovify/chain.py
/usr/share/bleachbit/bleachbit/markovify/splitters.py
/usr/share/bleachbit/bleachbit/markovify/text.py
/usr/share/bleachbit/bleachbit/markovify/utils.py
/usr/share/bleachbit/cleaners/adobe_reader.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/amsn.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/amule.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/apt.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/audacious.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/bash.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/beagle.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/chromium.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/d4x.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/deepscan.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/discord.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/dnf.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/easytag.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/elinks.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/emesene.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/epiphany.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/evolution.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/exaile.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/filezilla.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/firefox.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/flash.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/gedit.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/gftp.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/gimp.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/gl-117.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/gnome.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/google_chrome.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/google_earth.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/google_toolbar.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/gpodder.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/gwenview.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/hexchat.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/hippo_opensim_viewer.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/java.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/journald.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/kde.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/konqueror.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/libreoffice.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/liferea.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/links2.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/localizations.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/mc.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/miro.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/nautilus.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/nexuiz.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/octave.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/opera.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/pidgin.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/realplayer.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/recoll.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/rhythmbox.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/screenlets.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/seamonkey.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/secondlife_viewer.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/skype.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/sqlite3.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/teamviewer.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/thumbnails.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/thunderbird.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/transmission.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/tremulous.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/vim.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/vlc.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/vuze.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/warzone2100.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/waterfox.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/wine.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/winetricks.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/x11.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/xine.xml
/usr/share/bleachbit/cleaners/yum.xml
/usr/share/doc/bleachbit/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/bleachbit/copyright
/usr/share/doc/bleachbit/examples/cleaner_markup_language.xsd
/usr/share/doc/bleachbit/examples/example_cleaner.xml
/usr/share/locale/af/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/ar/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/ast/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/be/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/bg/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/bn/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/bs/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/en_AU/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/en_CA/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/eo/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/eu/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/fa/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/he/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/hi/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/hr/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/ia/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/id/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/ku/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/ky/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/lv/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/ms/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/my/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/nds/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/nn/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/se/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/sq/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/sr/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/ta/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/te/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/th/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/ug/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/uz/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/vi/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/bleachbit.mo
/usr/share/man/man1/bleachbit.1.gz
/usr/share/pixmaps/bleachbit.png
/usr/share/pixmaps/bleachbit.xpm
/usr/share/polkit-1/actions/org.bleachbit.policy
/usr/share/python3/runtime.d/bleachbit.rtupdate