» Ubuntu » パッケージ » xenial » steghide » amd64 » ファイル一覧

xenialamd64 アーキテクチャ用 steghide パッケージのファイル一覧

/usr/bin/steghide
/usr/share/doc/steghide/ABOUT-NLS.gz
/usr/share/doc/steghide/BUGS
/usr/share/doc/steghide/CREDITS
/usr/share/doc/steghide/HISTORY
/usr/share/doc/steghide/LEAME.gz
/usr/share/doc/steghide/README.gz
/usr/share/doc/steghide/TODO
/usr/share/doc/steghide/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/steghide/copyright
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/steghide.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/steghide.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/steghide.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/steghide.mo
/usr/share/man/man1/steghide.1.gz