» Ubuntu » パッケージ » xenial » libmagick++-6.q16-dev » i386 » ファイル一覧

xeniali386 アーキテクチャ用 libmagick++-6.q16-dev パッケージのファイル一覧

/usr/lib/i386-linux-gnu/ImageMagick-6.8.9/bin-Q16/Magick++-config
/usr/lib/i386-linux-gnu/libMagick++-6.Q16.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/libMagick++-6.Q16.la
/usr/lib/i386-linux-gnu/libMagick++-6.Q16.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/pkgconfig/ImageMagick++.pc
/usr/lib/i386-linux-gnu/pkgconfig/Magick++.pc
/usr/share/doc/libmagick++-6.q16-dev/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libmagick++-6.q16-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libmagick++-6.q16-dev/copyright