» Ubuntu » Pakketten » xenial » fritzing-data » all » Bestandenoverzicht

Bestandenoverzicht voor pakket fritzing-data in xenial voor het platform all

/usr/share/doc/fritzing-data/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/fritzing-data/copyright
/usr/share/fritzing/bins/contribParts.fzb
/usr/share/fritzing/bins/core.fzb
/usr/share/fritzing/bins/more/ADIcon-mono.png
/usr/share/fritzing/bins/more/ADIcon.png
/usr/share/fritzing/bins/more/AnalogDevices.fzb
/usr/share/fritzing/bins/more/Atlas Scientific.fzb
/usr/share/fritzing/bins/more/Seeed-Studio-Icon-mono.png
/usr/share/fritzing/bins/more/Seeed-Studio-Icon.png
/usr/share/fritzing/bins/more/arduino.fzb
/usr/share/fritzing/bins/more/atlas-scientific-mono.png
/usr/share/fritzing/bins/more/atlas-scientific.png
/usr/share/fritzing/bins/more/intel-mono.png
/usr/share/fritzing/bins/more/intel.fzb
/usr/share/fritzing/bins/more/intel.png
/usr/share/fritzing/bins/more/lilypad.fzb
/usr/share/fritzing/bins/more/parallax.fzb
/usr/share/fritzing/bins/more/picaxe.fzb
/usr/share/fritzing/bins/more/seeed_fritzing_parts.fzb
/usr/share/fritzing/bins/more/snootlab.fzb
/usr/share/fritzing/bins/more/sparkfun-analogic-mono.png
/usr/share/fritzing/bins/more/sparkfun-analogic.fzb
/usr/share/fritzing/bins/more/sparkfun-analogic.png
/usr/share/fritzing/bins/more/sparkfun-connectors-mono.png
/usr/share/fritzing/bins/more/sparkfun-connectors.fzb
/usr/share/fritzing/bins/more/sparkfun-connectors.png
/usr/share/fritzing/bins/more/sparkfun-digitalic-mono.png
/usr/share/fritzing/bins/more/sparkfun-digitalic.fzb
/usr/share/fritzing/bins/more/sparkfun-digitalic.png
/usr/share/fritzing/bins/more/sparkfun-discretesemi-mono.png
/usr/share/fritzing/bins/more/sparkfun-discretesemi.fzb
/usr/share/fritzing/bins/more/sparkfun-discretesemi.png
/usr/share/fritzing/bins/more/sparkfun-electromechanical-mono.png
/usr/share/fritzing/bins/more/sparkfun-electromechanical.fzb
/usr/share/fritzing/bins/more/sparkfun-electromechanical.png
/usr/share/fritzing/bins/more/sparkfun-etc-mono.png
/usr/share/fritzing/bins/more/sparkfun-etc.fzb
/usr/share/fritzing/bins/more/sparkfun-etc.png
/usr/share/fritzing/bins/more/sparkfun-poweric-mono.png
/usr/share/fritzing/bins/more/sparkfun-poweric.fzb
/usr/share/fritzing/bins/more/sparkfun-poweric.png
/usr/share/fritzing/bins/more/sparkfun-rf-mono.png
/usr/share/fritzing/bins/more/sparkfun-rf.fzb
/usr/share/fritzing/bins/more/sparkfun-rf.png
/usr/share/fritzing/bins/more/sparkfun-sensors-mono.png
/usr/share/fritzing/bins/more/sparkfun-sensors.fzb
/usr/share/fritzing/bins/more/sparkfun-sensors.png
/usr/share/fritzing/bins/more/sparkfun.fzb
/usr/share/fritzing/help/images/assoc1.PNG
/usr/share/fritzing/help/images/bus1.png
/usr/share/fritzing/help/images/highlight1.png
/usr/share/fritzing/help/images/highlight2.png
/usr/share/fritzing/help/images/highlight3.png
/usr/share/fritzing/help/images/pin1.png
/usr/share/fritzing/help/images/pin3.PNG
/usr/share/fritzing/help/images/schematic1.png
/usr/share/fritzing/help/images/schematic2.png
/usr/share/fritzing/help/images/schematic3.png
/usr/share/fritzing/help/images/start.png
/usr/share/fritzing/help/images/tools1.png
/usr/share/fritzing/help/parts_editor_help.html
/usr/share/fritzing/pdb/contrib/placeholder.txt
/usr/share/fritzing/pdb/core/placeholder.txt
/usr/share/fritzing/pdb/obsolete/placeholder.txt
/usr/share/fritzing/pdb/user/placeholder.txt
/usr/share/fritzing/sketches/core/555TouchSwitch.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/7Segment_direct.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Amplification.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/AnalogInputFSR.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/AnalogInputOutput.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/AnalogInputPot.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/AnalogInputThermistor.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/AnalogInputToServo.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Arduino-no-FTDI.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/ArduinoISP.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Barebones Arduino (stripboard).fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Button.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/CosmicRayGun.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Countdown.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/DC_motor_control.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-de/Fritzing Creator Kit/Blink/Blink.ino
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-de/Fritzing Creator Kit/Fading/Fading.ino
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-de/Fritzing Creator Kit/FlipFlop/FlipFlop.ino
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-de/Fritzing Creator Kit/Lauflicht/Lauflicht.ino
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-de/Fritzing Creator Kit/Lichtautomatik/Lichtautomatik.ino
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-de/Fritzing Creator Kit/Matrix/Matrix.ino
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-de/Fritzing Creator Kit/Motor/Motor.ino
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-de/Fritzing Creator Kit/Nachtlicht/Nachtlicht.ino
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-de/Fritzing Creator Kit/PingPong/PingPong.ino
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-de/Fritzing Creator Kit/Potentiometer/Potentiometer.ino
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-de/Fritzing Creator Kit/Servo/Servo.ino
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-de/Fritzing Creator Kit/Synthesizer/Synthesizer.ino
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-de/Fritzing Creator Kit/Uebung1_1/Uebung1_1.ino
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-de/Fritzing Creator Kit/Uebung1_2a/Uebung1_2a.ino
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-de/Fritzing Creator Kit/Uebung1_2b/Uebung1_2b.ino
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-de/Fritzing Creator Kit/Uebung2_1/Uebung2_1.ino
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-de/Fritzing Creator Kit/Uebung3_1/Uebung3_1.ino
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-de/Fritzing Creator Kit/Uebung3_2/Uebung3_2.ino
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-de/Fritzing Creator Kit/Uebung4_1/Uebung4_1.ino
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-de/Fritzing Creator Kit/Uebung6_1/Uebung6_1.ino
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-de/Fritzing Creator Kit/Wahrsager/Wahrsager.ino
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-de/Fritzing/Blink.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-de/Fritzing/Fading.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-de/Fritzing/FlipFlop.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-de/Fritzing/H-Bridge.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-de/Fritzing/Lauflicht.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-de/Fritzing/Lichtautomatik.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-de/Fritzing/Matrix.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-de/Fritzing/Nachtlicht.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-de/Fritzing/PingPong.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-de/Fritzing/Potentiometer.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-de/Fritzing/ProcessingRGB.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-de/Fritzing/Servo.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-de/Fritzing/Synthesizer.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-de/Fritzing/TwitterSaurus.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-de/Fritzing/Verstaerkung.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-de/Fritzing/Wahrsager.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-de/Fritzing/Zaubertafel.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-de/Processing/RGB/RGB.pde
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-de/Processing/TwitterSaurus/TwitterSaurus.pde
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-de/Processing/TwitterSaurus/data/OCRAStd-14.vlw
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-de/Processing/TwitterSaurus/data/sound1.wav
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-de/Processing/TwitterSaurus2/TwitterSaurus2.pde
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-de/Processing/Zaubertafel/Zaubertafel.pde
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-en/Fritzing Creator Kit/AutomaticLightingSystem/AutomaticLightingSystem.ino
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-en/Fritzing Creator Kit/Blink/Blink.ino
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-en/Fritzing Creator Kit/Chaserlights/Chaserlights.ino
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-en/Fritzing Creator Kit/Exercise1_1/Exercise1_1.ino
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-en/Fritzing Creator Kit/Exercise1_2a/Exercise1_2a.ino
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-en/Fritzing Creator Kit/Exercise1_2b/Exercise1_2b.ino
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-en/Fritzing Creator Kit/Exercise2_1/Exercise2_1.ino
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-en/Fritzing Creator Kit/Exercise3_1/Exercise3_1.ino
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-en/Fritzing Creator Kit/Exercise3_2/Exercise3_2.ino
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-en/Fritzing Creator Kit/Exercise4_1/Exercise4_1.ino
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-en/Fritzing Creator Kit/Exercise6_1/Exercise6_1.ino
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-en/Fritzing Creator Kit/Fading/Fading.ino
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-en/Fritzing Creator Kit/FlipFlop/FlipFlop.ino
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-en/Fritzing Creator Kit/Fortuneteller/Fortuneteller.ino
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-en/Fritzing Creator Kit/Matrix/Matrix.ino
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-en/Fritzing Creator Kit/Motor/Motor.ino
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-en/Fritzing Creator Kit/Nightlight/Nightlight.ino
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-en/Fritzing Creator Kit/PingPong/PingPong.ino
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-en/Fritzing Creator Kit/Potentiometer/Potentiometer.ino
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-en/Fritzing Creator Kit/Servo/Servo.ino
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-en/Fritzing Creator Kit/Synthesizer/Synthesizer.ino
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-en/Fritzing/Amplification.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-en/Fritzing/AutomaticLightingSystem.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-en/Fritzing/Blink.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-en/Fritzing/ChaserLights.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-en/Fritzing/Fading.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-en/Fritzing/FlipFlop.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-en/Fritzing/Fortuneteller.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-en/Fritzing/H-Bridge.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-en/Fritzing/MagicBoard.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-en/Fritzing/Matrix.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-en/Fritzing/NightLight.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-en/Fritzing/PingPong.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-en/Fritzing/Potentiometer.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-en/Fritzing/ProcessingRGB.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-en/Fritzing/Servo.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-en/Fritzing/Synthesizer.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-en/Fritzing/TwitterSaurus.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-en/Processing/RGB/RGB.pde
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-en/Processing/TwitterSaurus/TwitterSaurus.pde
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-en/Processing/TwitterSaurus/data/OCRAStd-14.vlw
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-en/Processing/TwitterSaurus/data/sound1.wav
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-en/Processing/TwitterSaurus2/TwitterSaurus2.pde
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Creator Kit DE+EN/creator-kit-en/Processing/Zaubertafel/Zaubertafel.pde
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Workshop/Workshop_01_Blink.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Workshop/Workshop_02_FlipFlop.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Workshop/Workshop_03_FlipFlop-w-Button.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Workshop/Workshop_04_Fade-LED.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Workshop/Workshop_05_Potentiometer.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Workshop/Workshop_06_Automatic-Lightning.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Fritzing Workshop/Workshop_07_Servo.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Knock.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/LCD.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/LED-Matrix.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/LED-Matrix_simple.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Loop.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Melody.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/MidiDrumKit.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Mood-Light.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Op-amp.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Optocoupler.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Parking-Assistant.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Photocell.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/RGB-LED.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Relay.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Sabotage-Detection.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Shift_Register.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Shift_Register_2x.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Stepper_Motor.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/TemperaturSensorLM35.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/TiltSwitch.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Timer.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/TouchSwitch.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/TrafficLight.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/VirtualColorMixer.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/VoltageRegulator_7800series.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/VoltageRegulator_with_switch.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/Window_Alarm.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/color-fader.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/npnPowerTransistor.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/obsolete/AutomaticLightingSystem.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/obsolete/Blink-SMD.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/obsolete/Blink.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/obsolete/Button-SMD.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/obsolete/Chaserlights.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/obsolete/Curvy-Parking-Assistant.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/obsolete/EDGY-motor-control-stepper.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/obsolete/EDGY-motor-control-two-motors.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/obsolete/EDGY-motor-control.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/obsolete/Fading.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/obsolete/FlipFlop.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/obsolete/Fortuneteller.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/obsolete/H-Bridge.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/obsolete/LiquidCrystalDisplay.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/obsolete/Loop-SMD.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/obsolete/MagicBoard.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/obsolete/Matrix.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/obsolete/Nightlight.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/obsolete/Ping-Pong.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/obsolete/Pingpong.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/obsolete/Potentiometer.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/obsolete/Processing_RGB.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/obsolete/Servo.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/obsolete/Synthesizer.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/obsolete/TwitterSaurus.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/obsolete/earthquakeDetection.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/core/obsolete/treeduino.fzz
/usr/share/fritzing/sketches/index.xml
/usr/share/fritzing/translations/fritzing_ar.qm
/usr/share/fritzing/translations/fritzing_bg.qm
/usr/share/fritzing/translations/fritzing_bn.qm
/usr/share/fritzing/translations/fritzing_cs.qm
/usr/share/fritzing/translations/fritzing_da.qm
/usr/share/fritzing/translations/fritzing_de.qm
/usr/share/fritzing/translations/fritzing_el.qm
/usr/share/fritzing/translations/fritzing_en.qm
/usr/share/fritzing/translations/fritzing_es.qm
/usr/share/fritzing/translations/fritzing_et.qm
/usr/share/fritzing/translations/fritzing_fa.qm
/usr/share/fritzing/translations/fritzing_fr.qm
/usr/share/fritzing/translations/fritzing_gl.qm
/usr/share/fritzing/translations/fritzing_hi.qm
/usr/share/fritzing/translations/fritzing_hu.qm
/usr/share/fritzing/translations/fritzing_id.qm
/usr/share/fritzing/translations/fritzing_it.qm
/usr/share/fritzing/translations/fritzing_ja.qm
/usr/share/fritzing/translations/fritzing_ko.qm
/usr/share/fritzing/translations/fritzing_mk.qm
/usr/share/fritzing/translations/fritzing_mr.qm
/usr/share/fritzing/translations/fritzing_nl.qm
/usr/share/fritzing/translations/fritzing_pl.qm
/usr/share/fritzing/translations/fritzing_pt_br.qm
/usr/share/fritzing/translations/fritzing_pt_pt.qm
/usr/share/fritzing/translations/fritzing_ro.qm
/usr/share/fritzing/translations/fritzing_ru.qm
/usr/share/fritzing/translations/fritzing_sk.qm
/usr/share/fritzing/translations/fritzing_sl.qm
/usr/share/fritzing/translations/fritzing_sr.qm
/usr/share/fritzing/translations/fritzing_sv.qm
/usr/share/fritzing/translations/fritzing_th.qm
/usr/share/fritzing/translations/fritzing_tr.qm
/usr/share/fritzing/translations/fritzing_uk.qm
/usr/share/fritzing/translations/fritzing_ur.qm
/usr/share/fritzing/translations/fritzing_zh_cn.qm
/usr/share/fritzing/translations/fritzing_zh_tw.qm
/usr/share/fritzing/translations/syntax/arduino.xml
/usr/share/fritzing/translations/syntax/picaxe.xml
/usr/share/fritzing/translations/syntax/styles.xml