» Ubuntu » Pakiety » cosmic » texlive-science-doc » all » Lista plików

Lista plików pakietu texlive-science-doc z gałęzi cosmic na architekturę all

/usr/share/bug/texlive-science-doc/control
/usr/share/bug/texlive-science-doc/script
/usr/share/doc/texlive-doc/amstex/base/README.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/amstex/base/amsguide.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/amstex/base/amsguide.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/amstex/base/amsppt.doc.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/amstex/base/amsppt.faq.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/amstex/base/amstinst.ps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/amstex/base/amstinst.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/amstex/base/joyerr.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/amstex/base/joyerr2.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/chemarrow/Liesmich.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/chemarrow/README.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/chemarrow/arrow.Mac.sit.hqx.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/chemarrow/chemarrow-de.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/chemarrow/chemarrow-de.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/chemarrow/chemarrow.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/chemarrow/chemarrow.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/chemarrow/testchem.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/concmath/CATALOGUE
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/concmath/README
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/concmath/concmath.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/concrete/CATALOGUE
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/concrete/Makefile
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/concrete/README
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/stmaryrd/INSTALL
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/stmaryrd/README
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/stmaryrd/README.hoekwater
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/stmaryrd/stmaryrd.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/yhmath/LICENSE.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/yhmath/Makefile
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/yhmath/README
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/yhmath/yhcmex10.vpl.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/yhmath/yhmath.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/lpform/README
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/lpform/lpform-doc.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/lpform/lpform-doc.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/tex-ewd/README
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/tex-ewd/bsdlic.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/tex-ewd/p0.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/tex-ewd/t1.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/12many/12many.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/12many/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/SIstyle/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/SIstyle/SIstyle-2.3a.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/SIstyle/fig1.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/SIstyle/fig1.mps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/SIstyle/fig2.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/SIstyle/fig2.mps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/SIstyle/graphs_scr.zip
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/SIunits/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/SIunits/SIunits.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/alg/readme.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/algobox/LICENSE.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/algobox/README.md
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/algobox/algobox.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/algorithm2e/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/algorithm2e/algorithm2e.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/algorithm2e/algorithm2e.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/algorithm2e/algorithm2e_ex01.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/algorithm2e/algorithm2e_ex02.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/algorithm2e/algorithm2e_ex03.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/algorithm2e/algorithm2e_ex04.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/algorithm2e/algorithm2e_ex05.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/algorithm2e/algorithm2e_ex06.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/algorithm2e/algorithm2e_ex07.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/algorithm2e/algorithm2e_exAlgoDisjdecomp.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/algorithm2e/algorithm2e_exIR.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/algorithm2e/algorithm2e_exProg.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/algorithm2e/algorithm2e_exfor.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/algorithm2e/algorithm2e_exgeneric.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/algorithm2e/algorithm2e_exgeneric2.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/algorithm2e/algorithm2e_exnlsty.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/algorithm2e/algorithm2e_exrepeat.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/algorithm2e/algorithm2e_exswitch.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/algorithmicx/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/algorithmicx/algorithmicx.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/algorithmicx/algorithmicx.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/algorithms/COPYING.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/algorithms/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/algorithms/THANKS
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/algorithms/algorithms.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aligned-overset/README.md
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aligned-overset/aligned-overset.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/apxproof/LICENSE.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/apxproof/Makefile
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/apxproof/README.md
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/apxproof/apxproof.bib
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/apxproof/apxproof.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/autobreak/README.md
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/autobreak/autobreak.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/axodraw2/AUTHORS
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/axodraw2/COPYING.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/axodraw2/ChangeLog
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/axodraw2/INSTALL
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/axodraw2/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/axodraw2/README.TEXLIVE
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/axodraw2/axodraw2-man.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/axodraw2/axodraw2-man.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/axodraw2/axohelp.1
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/axodraw2/example.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/backnaur/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/backnaur/backnaur.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/begriff/COPYING.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/begriff/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/begriff/examples.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/begriff/examples.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/binomexp/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/binomexp/binomexp.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/biocon/COPYING
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/biocon/INSTALL
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/biocon/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/biocon/biocon.nw.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/biocon/literature.bib
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/biocon/manual-old.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/biocon/manual-old.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/biocon/manual.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/biocon/manual.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/biocon/source.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/biocon/source.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/bitpattern/README.md
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/bitpattern/bitpattern.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/bohr/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/bohr/bohr_en.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/bohr/bohr_en.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/boldtensors/boldtensors.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/boldtensors/boldtensors.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/bosisio/README.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/bosisio/accenti.html
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/bosisio/accenti.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/bosisio/dblfont.html
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/bosisio/dblfont.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/bosisio/envmath.html
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/bosisio/envmath.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/bosisio/evenpage.html
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/bosisio/evenpage.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/bosisio/graphfig.html
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/bosisio/graphfig.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/bosisio/index.html
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/bosisio/makedoc
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/bosisio/mathcmd.html
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/bosisio/mathcmd.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/bosisio/quotes.html
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/bosisio/quotes.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/bosisio/sobolev.html
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/bosisio/sobolev.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/bpchem/README.md
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/bpchem/bpchem.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/bropd/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/bropd/bropd.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/bytefield/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/bytefield/bf-example.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/bytefield/bf-example.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/bytefield/bytefield.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/calculation/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/calculation/calculation.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/cascade/README.md
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/cascade/cascade.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ccfonts/ccfonts.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ccfonts/readme.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/chemcompounds/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/chemcompounds/chemcompounds.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/chemcono/chemcono.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/chemcono/chemcono.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/chemcono/example.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/chemexec/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/chemexec/chemexec_de.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/chemexec/chemexec_de.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/chemexec/chemexec_en.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/chemexec/chemexec_en.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/chemformula/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/chemformula/chemformula_en.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/chemformula/chemformula_en.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/chemgreek/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/chemgreek/chemgreek_en.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/chemgreek/chemgreek_en.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/chemmacros/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/chemmacros/chemmacros.history.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/chemmacros/chemmacros_en.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/chemmacros/chemmacros_en.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/chemnum/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/chemnum/chemnum_en.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/chemnum/chemnum_en.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/chemnum/scheme-bla.ps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/chemnum/scheme-tmp.ps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/chemschemex/C2H4.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/chemschemex/CH2CH-R2.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/chemschemex/R1-CHCH2.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/chemschemex/R2-CHCH-R1.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/chemschemex/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/chemschemex/RuCH-R1.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/chemschemex/RuCH2.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/chemschemex/chemschemex.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/chemschemex/cp.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/chemschemex/maleimid.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/chemschemex/product.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/chemschemex/product_num.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/chemsec/README.md
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/chemsec/chemsec.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/chemsec/example1.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/chemsec/example2.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/chemsec/example3.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/chemsec/example4.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/chemsec/example5.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/chemstyle/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/chemstyle/chemscheme.cdx.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/chemstyle/chemstyle-demo.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/chemstyle/chemstyle.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/clrscode/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/clrscode/clrscode.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/clrscode3e/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/clrscode3e/README.TEXLIVE
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/commath/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/commath/commath.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/commath/commath.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/complexity/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/complexity/complexity.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/complexity/complexity.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/complexity/tableofclasses.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/computational-complexity/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/computational-complexity/cc-cls-inline.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/computational-complexity/cc-journals.bib.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/computational-complexity/cc-portability-frame.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/computational-complexity/cc.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/computational-complexity/cc2.dbj.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/computational-complexity/ccquickref.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/computational-complexity/cctemplate.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/conteq/README.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/conteq/conteq.hd
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/conteq/conteq.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/correctmathalign/README.md
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/correctmathalign/aligned-org.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/correctmathalign/correctmathalign.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/correctmathalign/correctmathalign.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/correctmathalign/eqnarray-org.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/cryptocode/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/cryptocode/cryptocode.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/cryptocode/cryptocode.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/delim/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/delim/delim.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/delimseasy/README.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/delimseasy/delimseasyMan.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/delimseasy/delimseasyMan.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/delimset/README.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/delimset/delimset.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/delimset/dlmssamp.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/diffcoeff/README.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/diffcoeff/diffcoeff.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/diffcoeff/diffcoeff.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/diffcoeff/diffcoeffx.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/diffcoeff/diffcoeffx.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/digiconfigs/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/digiconfigs/digiconfigs.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/digiconfigs/digiconfigs.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/dijkstra/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/dijkstra/dijkstra-fr.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/dijkstra/dijkstra-fr.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/drawmatrix/README.md
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/drawmatrix/drawmatrix.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/drawstack/Makefile
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/drawstack/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/drawstack/stack-example.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/drawstack/stack-example.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/dyntree/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/dyntree/dyntree.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ebproof/README.md
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ebproof/ebproof.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ebproof/ebproof.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/econometrics/README.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/econometrics/econometrics.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/econometrics/econometrics.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/eltex/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/eltex/man_en.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/eltex/man_en.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/eltex/pri_cz.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/eltex/pri_cz.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/emf/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/emf/emf.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/emf/emf.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/emf/license.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/endiagram/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/endiagram/endiagram_en.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/endiagram/endiagram_en.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/engtlc/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/engtlc/engtlc.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/engtlc/engtlc.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/engtlc/itengtlc.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/engtlc/itengtlc.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/eqnarray/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/eqnarray/eqnarray.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/eqnnumwarn/README.md
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/eqnnumwarn/eqnnumwarn.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/eqnnumwarn/eqnnumwarn.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/extarrows/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/extarrows/extarrows-test.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/extarrows/extarrows-test.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/extpfeil/README.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/extpfeil/extpfeil.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/faktor/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/faktor/faktor.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/fnspe/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/fnspe/fnspe.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/fnspe/fnspe.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/fouridx/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/fouridx/fouridx.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/functan/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/functan/functan.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/galois/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/galois/galois.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gastex/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gastex/ex-beamer-gastex.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gastex/ex-gastex.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gene-logic/gn-logic14.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gene-logic/gn-logic14.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ghsystem/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ghsystem/ghsystem_en.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ghsystem/ghsystem_en.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gotoh/LICENSE
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gotoh/README.md
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gotoh/gotoh.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/grundgesetze/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/grundgesetze/grundgesetze.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gu/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gu/gudemo.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gu/gudoc.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gu/gudoc.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hep/ChangeLog
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hep/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hepnames/ChangeLog
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hepnames/Makefile
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hepnames/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hepnames/hepnames.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hepnames/hepnames.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hepnames/hepnicenames-it.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hepnames/hepnicenames-it.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hepnames/hepnicenames-macros.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hepnames/hepnicenames-rm.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hepnames/hepnicenames-rm.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hepnames/heppennames-it.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hepnames/heppennames-it.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hepnames/heppennames-macros.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hepnames/heppennames-rm.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hepnames/heppennames-rm.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hepnames/mkmacrotables
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hepparticles/ChangeLog
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hepparticles/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hepparticles/hepparticles.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hepparticles/hepparticles.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hepparticles/testhepparticles.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hepparticles/testhepparticles.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hepthesis/Makefile
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hepthesis/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hepthesis/TODO
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hepthesis/example/Makefile
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hepthesis/example/appendices.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hepthesis/example/backmatter.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hepthesis/example/chap1.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hepthesis/example/chap2.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hepthesis/example/chap3.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hepthesis/example/ckmfitter-alpha-combined.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hepthesis/example/example.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hepthesis/example/example.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hepthesis/example/extrastyles.zip
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hepthesis/example/frontmatter.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hepthesis/example/getNewBibtex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hepthesis/example/h-physrev.bst.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hepthesis/example/lhcb-detector-cross-section.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hepthesis/example/mwe.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hepthesis/example/mythesis.bib
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hepthesis/example/mythesismath.sty
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hepthesis/example/preamble.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hepthesis/hepthesis.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hepthesis/hepthesis.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hepunits/ChangeLog
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hepunits/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hepunits/hepunits.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hepunits/hepunits.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/includernw/README.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/includernw/includeRnw-doc.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/includernw/includeRnw-doc.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/interval/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/interval/interval.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/interval/interval.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ionumbers/COPYING.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ionumbers/Makefile
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ionumbers/README.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ionumbers/ionumbers.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ionumbers/ionumbers_test.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ionumbers/ionumbers_test.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/isomath/README.html
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/isomath/README.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/isomath/isomath-test.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/isomath/isomath-test.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/isomath/isomath.html
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/isomath/isomath.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/isomath/isomath.sty.html
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/isomath/isomath.sty.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/isomath/isomath.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/jkmath/README.md
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/jkmath/jkmath.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/jkmath/jkmath.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/karnaugh-map/README.md
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/karnaugh-map/karnaugh-map.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/karnaugh/kvdoc.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/karnaugh/kvdoc.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/karnaughmap/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/karnaughmap/karnaughmap.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/logicproof/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/logicproof/logicproof.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/longdivision/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/longdivision/longdivision_example.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/longdivision/longdivision_example.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lplfitch/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lplfitch/lplfitch.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lstbayes/Makefile
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lstbayes/README.md
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lstbayes/examples.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lstbayes/examples.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lstbayes/lstbayes.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mathcomp/mathcomp.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mathfixs/README.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mathfixs/mafxsamp.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mathfixs/mathfixs.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mathpartir/COPYING.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mathpartir/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mathpartir/mathpartir.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mathpunctspace/README.md
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mathpunctspace/comma0mu-semicolonnat-colonnat.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mathpunctspace/comma10mu-semicolon20mu-colon30mu.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mathpunctspace/comma5pt-semicolon5pt-colon5pt.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mathpunctspace/latexorg.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mathpunctspace/mathpunctspace.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mathpunctspace/mathpunctspace.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/matlab-prettifier/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/matlab-prettifier/matlab-prettifier.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mattens/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mattens/mattens.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mattens/mattens_sample.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mattens/mattens_sample_src.zip
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mgltex/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mgltex/Recompilation_decision.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mgltex/Recompilation_decision.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mgltex/Recompilation_decision.svg
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mgltex/mgltex.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mgltex/sample.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mgltex/sample.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mhchem/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mhchem/lppl-1-3c.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mhchem/manifest.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mhchem/mhchem.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mhchem/mhchem.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mhequ/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mhequ/example.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mhequ/example.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/miller/ChangeLog
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/miller/Makefile
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/miller/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/miller/miller-v.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/miller/miller.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/miller/millertest.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/multiobjective/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/multiobjective/multiobjective.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mychemistry/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mychemistry/examples.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mychemistry/examples.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mychemistry/mychemistry_en.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mychemistry/mychemistry_en.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/natded/README.md
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/natded/extended_doc.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/natded/extended_doc.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/natded/natded.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/natded/natded.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nath/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nath/nathguide.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nath/nathguide.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nicematrix/README.md
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nicematrix/nicematrix.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nuc/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nuc/nuc.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nuc/nuc.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nucleardata/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nucleardata/nuccommandtest.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nucleardata/nuccommandtest.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nucleardata/nucleardata.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/objectz/catalog
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/objectz/makefile
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/objectz/manifest
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/objectz/ozguide.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/objectz/ozguide.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/objectz/oztest.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/objectz/readme
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/oplotsymbl/LICENSE.md.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/oplotsymbl/README.md
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/oplotsymbl/literatur.bib
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/oplotsymbl/oPlotSymbl-Manual-en.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/oplotsymbl/oPlotSymbl-Manual-en.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ot-tableau/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ot-tableau/ot-tableau.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ot-tableau/ot-tableau.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/oubraces/oubraces.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/oubraces/oubraces.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/perfectcut/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/perfectcut/perfectcut.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/perfectcut/perfectcut.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/physics/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/physics/physics.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/physics/physics.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/pm-isomath/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/pm-isomath/manifest.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/pm-isomath/pm-isomath.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/polexpr/README.md
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/polexpr/polexpr.html
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/polexpr/polexpr.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/prftree/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/prftree/prftreedoc.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/prftree/prftreedoc.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/proba/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/proba/proba.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/prooftrees/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/prooftrees/manifest.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/prooftrees/prooftrees.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/prooftrees/prooftrees.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/prooftrees/prooftrees_biber.bib
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/pseudocode/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/pseudocode/pseudocode.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/pseudocode/pseudocode.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/pythonhighlight/LICENSE.rst
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/pythonhighlight/README.md
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/rec-thy/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/rec-thy/rec-thy.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/rec-thy/rec-thy.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revquantum/Install.ps1
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revquantum/README.md
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revquantum/example.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revquantum/example.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revquantum/revquantum.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ribbonproofs/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ribbonproofs/ribbonproofsmanual.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ribbonproofs/ribbonproofsmanual.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/rmathbr/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/rmathbr/rmathbr.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sasnrdisplay/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sasnrdisplay/SASnRdisplay.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sasnrdisplay/SASnRdisplay.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sciposter/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sciposter/sciposterexample/auto/sciposter-example.el
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sciposter/sciposterexample/blocks1.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sciposter/sciposterexample/blocks1.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sciposter/sciposterexample/blocks1a.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sciposter/sciposterexample/blocks1a.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sciposter/sciposterexample/blocks1mx.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sciposter/sciposterexample/blocks1mx.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sciposter/sciposterexample/blocks1vx.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sciposter/sciposterexample/blocks1vx.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sciposter/sciposterexample/blocks2.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sciposter/sciposterexample/blocks2.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sciposter/sciposterexample/blocks2mx.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sciposter/sciposterexample/blocks2mx.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sciposter/sciposterexample/blocks3.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sciposter/sciposterexample/blocks3.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sciposter/sciposterexample/blocks3mx.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sciposter/sciposterexample/blocks3mx.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sciposter/sciposterexample/blocks3op.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sciposter/sciposterexample/blocks3op.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sciposter/sciposterexample/blocks3openvx.eps
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sciposter/sciposterexample/blocks3rec.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sciposter/sciposterexample/blocks3rec.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sciposter/sciposterexample/blocks3vx.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sciposter/sciposterexample/blocks3vx.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sciposter/sciposterexample/blocksopen3a.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sciposter/sciposterexample/blocksopen3a.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sciposter/sciposterexample/blocksopen3vx.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sciposter/sciposterexample/blocksopen3vx.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sciposter/sciposterexample/blocksopen3vy.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sciposter/sciposterexample/blocksopen3vy.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sciposter/sciposterexample/sciposter-example.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sciposter/scipostermanual.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sclang-prettifier/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sclang-prettifier/sclang-prettifier.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/scratchx/Explanations_ScratchX.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/scratchx/Explanations_ScratchX.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/scratchx/Explications_ScratchX.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/scratchx/Explications_ScratchX.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/scratchx/README.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sesamanuel/Lisez.moi
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sesamanuel/logotex.eps
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sesamanuel/read.me
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sesamanuel/sesamanuel.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sesamanuel/sesamath-doc-fr.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sesamanuel/sesamath-doc-fr.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sesamanuel/tiger.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sfg/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sfg/sfg-doc.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sfg/sfg-doc.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sfg/sfg_test.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/shuffle/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/shuffle/shuffle.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/simpler-wick/LICENSE.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/simpler-wick/README.md
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/simpler-wick/simpler-wick.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/simpler-wick/simpler-wick.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/simplewick/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/simplewick/simplewick.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/siunitx/README.md
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/siunitx/siunitx.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/skmath/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/skmath/skmath.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/spalign/README.md
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/spalign/spalign.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/stanli/README.md.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/stanli/stanli.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/stanli/stanli.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/statex/statex-example.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/statex/statex-example.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/statex2/statex2-example.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/statex2/statex2-example.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/statistics/LICENSE.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/statistics/README.md
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/statistics/statistics.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/statistik/sta_cvs.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/statistik/sta_mytable.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/statistik/sta_tab.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/statistik/sta_textable.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/statistik/sta_xml.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/statistik/statistik.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/statmath/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/statmath/statmath.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/steinmetz/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/steinmetz/steinmetz-test.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/steinmetz/steinmetz.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/structmech/README.md
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/structmech/doc/structmech.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/structmech/doc/structmech.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/structmech/tex/structmech.sty.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/struktex/LIESMICH.md
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/struktex/README.md
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/struktex/struktex-test-0.nss
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/struktex/struktex-test-1.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/struktex/struktex-test-2.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/struktex/struktex-test-3.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/struktex/struktex-test-4.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/struktex/struktex.de.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/struktex/struktex.el.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/struktex/struktex.en.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/struktex/struktex.makemake
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/struktex/struktex.mk.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/substances/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/substances/substances-examples.sub.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/substances/substances_en.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/substances/substances_en.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/subsupscripts/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/subsupscripts/SubSupScripts.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/subsupscripts/SubSupScripts.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/susy/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/susy/README.TEXLIVE
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/syllogism/Examples.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/syllogism/Examples.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/syllogism/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/syllogism/syllogism.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/syllogism/syllogism.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sympytexpackage/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sympytexpackage/README.TEXLIVE
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/synproof/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/synproof/synproof-doc.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/synproof/synproof-doc.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/t-angles/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/t-angles/t-manual.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/t-angles/t-manual.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/TSav-105.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/capture.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.0.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.1.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.10
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.105.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.11
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.12.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.13.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.14.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.15.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.16.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.17.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.18.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.19
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.2
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.20
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.21.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.22.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.23.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.24.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.25
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.26.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.27.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.28
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.29
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.3.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.30
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.31.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.32
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.33
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.35
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.36.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.37
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.38
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.39.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.4
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.40.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.41.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.42
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.43.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.44
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.45
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.47
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.48
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.49.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.5
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.50.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.51
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.52.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.53.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.54.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.55.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.56.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.57.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.6
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.7.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.8.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.9
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/Figures/tablor_Tab.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/README-fr.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/auto/tablor-xetex.el
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/auto/tablor.el
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/tablor.html
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/tablor.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tablor/tablor.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tensor/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tensor/tensor.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/textgreek/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/textgreek/textgreek.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/textopo/AQP1.SP.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/textopo/AQP1.hmm
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/textopo/AQP1.phd.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/textopo/AQP1.swp
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/textopo/AQP1.tpo
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/textopo/AQP2spec.ALN
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/textopo/AQPpro.MSF
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/textopo/AQPpro1.shd
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/textopo/textopo.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/textopo/textopo.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/thmbox/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/thmbox/thmbox.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/turnstile/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/turnstile/README.en
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/turnstile/README.pt
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/turnstile/turnstile-en.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/turnstile/turnstile-pt.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/turnstile/turnstile_article.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/turnstile/turnstile_article.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/turnstile/turnstile_artigo.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/turnstile/turnstile_artigo.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ulqda/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ulqda/ulqda.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/unitsdef/README.1st
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/unitsdef/defedpraef.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/unitsdef/defedunits.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/unitsdef/unitsdef.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/witharrows/README.md
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/witharrows/witharrows.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/xymtex/doc/README.TEXLIVE
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/xymtex/readme/oldreadme/readme402.doc
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/xymtex/readme/oldreadme/readme402.jpn.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/xymtex/readme/oldreadme/readme403.doc
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/xymtex/readme/oldreadme/readme403.jpn.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/xymtex/readme/oldreadme/readme404.doc
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/xymtex/readme/oldreadme/readme404.jpn.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/xymtex/readme/oldreadme/readme405.doc
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/xymtex/readme/oldreadme/readme405.jpn.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/xymtex/readme/oldreadme/readme406.doc
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/xymtex/readme/oldreadme/readme406.jpn.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/xymtex/readme/oldreadme/readme500.doc
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/xymtex/readme/oldreadme/readme500.jpn.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/xymtex/readme/oldreadme/readme500a.doc
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/xymtex/readme/oldreadme/readme500a.jpn.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/xymtex/readme/oldreadme/xymtx402.doc.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/xymtex/readme/oldreadme/xymtx402.jpn.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/xymtex/readme/oldreadme/xymtx403.doc.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/xymtex/readme/oldreadme/xymtx403.jpn.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/xymtex/readme/oldreadme/xymtx404.doc.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/xymtex/readme/oldreadme/xymtx404.jpn.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/xymtex/readme/oldreadme/xymtx405.doc.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/xymtex/readme/oldreadme/xymtx405.jpn.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/xymtex/readme/oldreadme/xymtx406.doc.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/xymtex/readme/oldreadme/xymtx406.jpn.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/xymtex/readme/oldreadme/xymtx500.doc.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/xymtex/readme/oldreadme/xymtx500.jpn.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/xymtex/readme/oldreadme/xymtx500a.doc.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/xymtex/readme/oldreadme/xymtx500a.jpn.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/xymtex/readme/readme501.doc
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/xymtex/readme/readme501.jpn.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/xymtex/readme/xymtx501.doc.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/xymtex/readme/xymtx501.jpn.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/youngtab/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/youngtab/makeydoc
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/youngtab/makeydoc.bat
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/youngtab/youngtab.el
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/youngtab/youngtab.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/youngtab/youngtab.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ytableau/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ytableau/ytableau.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/venn/README
/usr/share/doc/texlive-science-doc/Licenses.gz
/usr/share/doc/texlive-science-doc/README.Debian
/usr/share/doc/texlive-science-doc/README.source
/usr/share/doc/texlive-science-doc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/texlive-science-doc/copyright
/usr/share/lintian/overrides/texlive-science-doc