» Ubuntu » Pakiety » cosmic » chrony » armhf » Lista plików

Lista plików pakietu chrony z gałęzi cosmic na architekturę armhf

/etc/NetworkManager/dispatcher.d/20-chrony
/etc/apparmor.d/usr.sbin.chronyd
/etc/default/chrony
/etc/dhcp/dhclient-exit-hooks.d/chrony
/etc/init.d/chrony
/etc/logrotate.d/chrony
/etc/network/if-post-down.d/chrony
/etc/network/if-up.d/chrony
/etc/ppp/ip-down.d/chrony
/etc/ppp/ip-up.d/chrony
/lib/systemd/system/chrony-dnssrv@.service
/lib/systemd/system/chrony-dnssrv@.timer
/lib/systemd/system/chrony.service
/usr/bin/chronyc
/usr/lib/chrony/chrony-helper
/usr/lib/networkd-dispatcher/off.d/chrony
/usr/lib/networkd-dispatcher/routable.d/chrony
/usr/lib/systemd/scripts/chronyd-starter.sh
/usr/sbin/chronyd
/usr/share/chrony/chrony.conf
/usr/share/chrony/chrony.keys
/usr/share/doc/chrony/FAQ.gz
/usr/share/doc/chrony/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/chrony/README.Debian
/usr/share/doc/chrony/README.container
/usr/share/doc/chrony/README.gz
/usr/share/doc/chrony/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/chrony/copyright
/usr/share/lintian/overrides/chrony
/usr/share/man/man1/chronyc.1.gz
/usr/share/man/man5/chrony.conf.5.gz
/usr/share/man/man8/chronyd.8.gz