» Ubuntu » Pakiety » cosmic » plotnetcfg » armhf » Lista plików

Lista plików pakietu plotnetcfg z gałęzi cosmic na architekturę armhf

/usr/sbin/plotnetcfg
/usr/share/doc/plotnetcfg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/plotnetcfg/copyright
/usr/share/man/man5/plotnetcfg-json.5.gz
/usr/share/man/man8/plotnetcfg.8.gz