» Ubuntu » Pakiety » disco » libyuma-dev » ppc64el » Lista plików

Lista plików pakietu libyuma-dev z gałęzi disco na architekturę ppc64el

/usr/include/yuma/agt/agt.h
/usr/include/yuma/agt/agt_acm.h
/usr/include/yuma/agt/agt_cap.h
/usr/include/yuma/agt/agt_cb.h
/usr/include/yuma/agt/agt_cfg.h
/usr/include/yuma/agt/agt_cli.h
/usr/include/yuma/agt/agt_commit_complete.h
/usr/include/yuma/agt/agt_commit_validate.h
/usr/include/yuma/agt/agt_connect.h
/usr/include/yuma/agt/agt_hello.h
/usr/include/yuma/agt/agt_if.h
/usr/include/yuma/agt/agt_ncx.h
/usr/include/yuma/agt/agt_ncxserver.h
/usr/include/yuma/agt/agt_nmda.h
/usr/include/yuma/agt/agt_not.h
/usr/include/yuma/agt/agt_not_queue_notification_cb.h
/usr/include/yuma/agt/agt_plock.h
/usr/include/yuma/agt/agt_proc.h
/usr/include/yuma/agt/agt_rpc.h
/usr/include/yuma/agt/agt_rpcerr.h
/usr/include/yuma/agt/agt_ses.h
/usr/include/yuma/agt/agt_signal.h
/usr/include/yuma/agt/agt_state.h
/usr/include/yuma/agt/agt_sys.h
/usr/include/yuma/agt/agt_time_filter.h
/usr/include/yuma/agt/agt_timer.h
/usr/include/yuma/agt/agt_top.h
/usr/include/yuma/agt/agt_tree.h
/usr/include/yuma/agt/agt_util.h
/usr/include/yuma/agt/agt_val.h
/usr/include/yuma/agt/agt_val_parse.h
/usr/include/yuma/agt/agt_xml.h
/usr/include/yuma/agt/agt_xpath.h
/usr/include/yuma/agt/agt_yang_library.h
/usr/include/yuma/mgr/mgr.h
/usr/include/yuma/mgr/mgr_cap.h
/usr/include/yuma/mgr/mgr_hello.h
/usr/include/yuma/mgr/mgr_io.h
/usr/include/yuma/mgr/mgr_load.h
/usr/include/yuma/mgr/mgr_not.h
/usr/include/yuma/mgr/mgr_rpc.h
/usr/include/yuma/mgr/mgr_ses.h
/usr/include/yuma/mgr/mgr_signal.h
/usr/include/yuma/mgr/mgr_top.h
/usr/include/yuma/mgr/mgr_val_parse.h
/usr/include/yuma/mgr/mgr_xml.h
/usr/include/yuma/ncx/b64.h
/usr/include/yuma/ncx/blob.h
/usr/include/yuma/ncx/bobhash.h
/usr/include/yuma/ncx/cap.h
/usr/include/yuma/ncx/cfg.h
/usr/include/yuma/ncx/cli.h
/usr/include/yuma/ncx/conf.h
/usr/include/yuma/ncx/def_reg.h
/usr/include/yuma/ncx/dlq.h
/usr/include/yuma/ncx/ext.h
/usr/include/yuma/ncx/getcb.h
/usr/include/yuma/ncx/grp.h
/usr/include/yuma/ncx/help.h
/usr/include/yuma/ncx/json_wr.h
/usr/include/yuma/ncx/libncx.h
/usr/include/yuma/ncx/log.h
/usr/include/yuma/ncx/ncx.h
/usr/include/yuma/ncx/ncx_appinfo.h
/usr/include/yuma/ncx/ncx_feature.h
/usr/include/yuma/ncx/ncx_list.h
/usr/include/yuma/ncx/ncx_num.h
/usr/include/yuma/ncx/ncx_str.h
/usr/include/yuma/ncx/ncxconst.h
/usr/include/yuma/ncx/ncxmod.h
/usr/include/yuma/ncx/ncxtypes.h
/usr/include/yuma/ncx/obj.h
/usr/include/yuma/ncx/obj_help.h
/usr/include/yuma/ncx/op.h
/usr/include/yuma/ncx/plock.h
/usr/include/yuma/ncx/plock_cb.h
/usr/include/yuma/ncx/rpc.h
/usr/include/yuma/ncx/rpc_err.h
/usr/include/yuma/ncx/runstack.h
/usr/include/yuma/ncx/send_buff.h
/usr/include/yuma/ncx/ses.h
/usr/include/yuma/ncx/ses_msg.h
/usr/include/yuma/ncx/status.h
/usr/include/yuma/ncx/tk.h
/usr/include/yuma/ncx/top.h
/usr/include/yuma/ncx/tstamp.h
/usr/include/yuma/ncx/typ.h
/usr/include/yuma/ncx/uptime.h
/usr/include/yuma/ncx/val.h
/usr/include/yuma/ncx/val123.h
/usr/include/yuma/ncx/val_get_leafref_targval.h
/usr/include/yuma/ncx/val_parse.h
/usr/include/yuma/ncx/val_set_cplxval_obj.h
/usr/include/yuma/ncx/val_util.h
/usr/include/yuma/ncx/var.h
/usr/include/yuma/ncx/version.h
/usr/include/yuma/ncx/xml_msg.h
/usr/include/yuma/ncx/xml_rd.h
/usr/include/yuma/ncx/xml_util.h
/usr/include/yuma/ncx/xml_val.h
/usr/include/yuma/ncx/xml_wr.h
/usr/include/yuma/ncx/xmlns.h
/usr/include/yuma/ncx/xpath.h
/usr/include/yuma/ncx/xpath1.h
/usr/include/yuma/ncx/xpath_wr.h
/usr/include/yuma/ncx/xpath_yang.h
/usr/include/yuma/ncx/yang.h
/usr/include/yuma/ncx/yang_ext.h
/usr/include/yuma/ncx/yang_grp.h
/usr/include/yuma/ncx/yang_obj.h
/usr/include/yuma/ncx/yang_parse.h
/usr/include/yuma/ncx/yang_typ.h
/usr/include/yuma/ncx/yangconst.h
/usr/include/yuma/ncx/yin.h
/usr/include/yuma/ncx/yinyang.h
/usr/include/yuma/platform/procdefs.h
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/libyumaagt.so
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/libyumamgr.so
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/libyumancx.so
/usr/share/doc/libyuma-dev