» Ubuntu » Pakiety » xenial (16.04LTS) » virtual » x-terminal-emulator
xenial  ] [  xenial-updates  ] [  bionic  ] [  bionic-updates  ] [  eoan  ] [  eoan-updates  ] [  focal  ] [  focal-updates  ] [  groovy  ]

Pakiet wirtualny: x-terminal-emulator

Jest to pakiet wirtualny. Proszę zapoznać się z polityką Debiana aby uzyskać definicję pakietu wirtualnego.

Pakiety udostępniające x-terminal-emulator

aterm
Afterstep XVT - a VT102 emulator for the X window system
aterm-ml
Afterstep XVT - a VT102 emulator for the X window system
eterm
Enlightened Terminal Emulator
evilvte
lightweight terminal emulator based on VTE
gnome-terminal
GNOME terminal emulator application
guake
Drop-down terminal for GNOME Desktop Environment
konsole
X terminal emulator
kterm
Multi-lingual terminal emulator for X
lilyterm
Light and eazy-to-use terminal emulator for X
lxterminal
LXDE terminal emulator
mate-terminal
MATE terminal emulator application
mlterm
MultiLingual TERMinal
mlterm-tiny
MultiLingual TERMinal, tiny version
mrxvt
lightweight multi-tabbed X terminal emulator - complete version
mrxvt-cjk
lightweight multi-tabbed X terminal emulator - CJK version
mrxvt-mini
lightweight multi-tabbed X terminal emulator - minimalistic version
pterm
PuTTY terminal emulator
qterminal
Lightweight Qt terminal emulator
roxterm
Multi-tabbed GTK+/VTE terminal emulator - binaries
rxvt
VT102 terminal emulator for the X Window System
rxvt-ml
multi-lingual VT102 terminal emulator for the X Window System
rxvt-unicode
RXVT-like terminal emulator with Unicode support
rxvt-unicode-256color
multi-lingual terminal emulator with Unicode support for X11
rxvt-unicode-lite
RXVT-like terminal emulator with basic Unicode support
sakura
simple but powerful libvte-based terminal emulator
stterm
suckless tools simple terminal for windowed system
terminal.app
Terminal Emulator for GNUstep
terminator
multiple GNOME terminals in one window
terminology
Enlightenment efl based terminal emulator
termit
Simple terminal emulator based on vte library, embedded lua
vala-terminal
Terminal emulator for mobile devices
xfce4-terminal
Xfce terminal emulator
xiterm+thai
X terminal program with Thai languague support
xterm
X terminal emulator
xvt
X terminal-emulator similar to xterm, but smaller