» Ubuntu » Pakiety » xenial » mythtvfs » ppc64el » Lista plików

Lista plików pakietu mythtvfs z gałęzi xenial na architekturę ppc64el

/usr/bin/mythtvfs
/usr/share/doc/mythtvfs/AUTHORS
/usr/share/doc/mythtvfs/README
/usr/share/doc/mythtvfs/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mythtvfs/copyright
/usr/share/man/man1/mythtvfs.1.gz