» Ubuntu » Пакеты » bionic » trafficserver-experimental-plugins » i386 » Список файлов

Список файлов пакета trafficserver-experimental-plugins в bionic для архитектуры i386

/usr/lib/trafficserver/modules/WebpTransform.so
/usr/lib/trafficserver/modules/acme.so
/usr/lib/trafficserver/modules/balancer.so
/usr/lib/trafficserver/modules/buffer_upload.so
/usr/lib/trafficserver/modules/cache_key_genid.so
/usr/lib/trafficserver/modules/cache_promote.so
/usr/lib/trafficserver/modules/cache_range_requests.so
/usr/lib/trafficserver/modules/cachekey.so
/usr/lib/trafficserver/modules/collapsed_connection.so
/usr/lib/trafficserver/modules/collapsed_forwarding.so
/usr/lib/trafficserver/modules/custom_redirect.so
/usr/lib/trafficserver/modules/epic.so
/usr/lib/trafficserver/modules/escalate.so
/usr/lib/trafficserver/modules/geoip_acl.so
/usr/lib/trafficserver/modules/header_freq.so
/usr/lib/trafficserver/modules/header_normalize.so
/usr/lib/trafficserver/modules/hipes.so
/usr/lib/trafficserver/modules/hook-trace.so
/usr/lib/trafficserver/modules/inliner.so
/usr/lib/trafficserver/modules/memcached_remap.so
/usr/lib/trafficserver/modules/metalink.so
/usr/lib/trafficserver/modules/money_trace.so
/usr/lib/trafficserver/modules/mp4.so
/usr/lib/trafficserver/modules/multiplexer.so
/usr/lib/trafficserver/modules/mysql_remap.so
/usr/lib/trafficserver/modules/remap_purge.so
/usr/lib/trafficserver/modules/remap_stats.so
/usr/lib/trafficserver/modules/ssl_cert_loader.so
/usr/lib/trafficserver/modules/sslheaders.so
/usr/lib/trafficserver/modules/stale_while_revalidate.so
/usr/lib/trafficserver/modules/stream_editor.so
/usr/lib/trafficserver/modules/tslua.so
/usr/lib/trafficserver/modules/tsmemcache.so
/usr/lib/trafficserver/modules/url_sig.so
/usr/share/doc/trafficserver-experimental-plugins/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/trafficserver-experimental-plugins/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/trafficserver-experimental-plugins/copyright
/usr/share/lintian/overrides/trafficserver-experimental-plugins