» Ubuntu » Пакеты » disco-updates » lib32itm1-amd64-cross » all » Список файлов

Список файлов пакета lib32itm1-amd64-cross в disco-updates для архитектуры all

/usr/share/doc/lib32itm1-amd64-cross
/usr/share/lintian/overrides/lib32itm1-amd64-cross
/usr/x86_64-linux-gnu/lib32/libitm.so.1
/usr/x86_64-linux-gnu/lib32/libitm.so.1.0.0