» Ubuntu » Пакеты » eoan » libhttp-request-ascgi-perl » all » Список файлов

Список файлов пакета libhttp-request-ascgi-perl в eoan для архитектуры all

/usr/share/doc/libhttp-request-ascgi-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libhttp-request-ascgi-perl/copyright
/usr/share/doc/libhttp-request-ascgi-perl/examples/daemon.pl
/usr/share/doc/libhttp-request-ascgi-perl/examples/synopsis.pl
/usr/share/man/man3/HTTP::Request::AsCGI.3pm.gz
/usr/share/perl5/HTTP/Request/AsCGI.pm