» Ubuntu » Пакеты » kinetic » virtual » git-core
bionic  ] [  bionic-updates  ] [  focal  ] [  focal-updates  ] [  impish  ] [  impish-updates  ] [  jammy  ] [  jammy-updates  ] [  kinetic  ]

Виртуальный пакет: git-core

Это виртуальный пакет. О том, что такое виртуальные пакеты читайте в политике Debian.

Пакеты, предоставляющие git-core

git
fast, scalable, distributed revision control system