ยป Ubuntu ยป Packages ยป Package Search Results

Search in specific suite: [focal] [focal-updates] [focal-backports] [jammy] [jammy-updates] [jammy-backports] [mantic] [mantic-updates] [mantic-backports] [noble] [noble-updates] [noble-backports] [oracular]

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [powerpc] [arm64] [armhf] [ppc64el] [riscv64] [s390x]

You have searched for packages that names contain mbr in all suites, all sections, and all architectures. Found 96 matching packages.

Exact hits

Package mbr

Other hits

Package embree-tools

Package golang-github-charmbracelet-bubbles-dev

Package golang-github-charmbracelet-bubbletea-dev

Package golang-github-charmbracelet-glamour-dev

Package golang-github-charmbracelet-harmonica-dev

Package golang-github-charmbracelet-keygen-dev

Package golang-github-charmbracelet-lipgloss-dev

Package golang-github-charmbracelet-wish-dev

Package libembree-dev

Package libembree-doc

Package libembree3-3

Package libembree4-4

Package libembryo-bin

Package libembryo1

Package mbr-udeb

Package mbrola

Package mbrola-af1

Package mbrola-ar1

Package mbrola-ar2

Package mbrola-br1

Package mbrola-br2

Package mbrola-br3

Package mbrola-br4

Package mbrola-bz1

Package mbrola-ca1

Package mbrola-ca2

Package mbrola-cn1

Package mbrola-cr1

Package mbrola-cz1

Package mbrola-cz2

Package mbrola-de1

Package mbrola-de2

Package mbrola-de3

Package mbrola-de4

Package mbrola-de5

Package mbrola-de6

Package mbrola-de7

Package mbrola-de8

Package mbrola-ee1

Package mbrola-en1

Package mbrola-es1

Package mbrola-es2

Package mbrola-es3

Package mbrola-es4

Package mbrola-fr1

Package mbrola-fr2

Package mbrola-fr3

Package mbrola-fr4

Package mbrola-fr5

Package mbrola-fr6

Package mbrola-fr7

Package mbrola-gr1

Package mbrola-gr2

Package mbrola-hb1

Package mbrola-hb2

Package mbrola-hn1

Package mbrola-hu1

Package mbrola-ic1

Package mbrola-id1

Package mbrola-in1

Package mbrola-in2

Package mbrola-ir1

Package mbrola-it1

Package mbrola-it2

Package mbrola-it3

Package mbrola-it4

Package mbrola-jp1

Package mbrola-jp2

Package mbrola-jp3

Package mbrola-la1

Package mbrola-lt1

Package mbrola-lt2

Package mbrola-ma1

Package mbrola-mx1

Package mbrola-mx2

Package mbrola-nl1

Package mbrola-nl2

Package mbrola-nl3

Package mbrola-nz1

Package mbrola-pl1

Package mbrola-pt1

Package mbrola-ro1

Package mbrola-sw1

Package mbrola-sw2

Package mbrola-tl1

Package mbrola-tr1

Package mbrola-tr2

Package mbrola-us1

Package mbrola-us2

Package mbrola-us3

Package mbrola-vz1

Package oem-sutton-caimbrie-meta

Package remembrance-agent

Package umbrello

Package umbrello-data