» Ubuntu » Пакети » Резултат от търсенето на пакети

Търсене в конкретна дистрибуция: [xenial] [xenial-updates] [xenial-backports] [bionic] [bionic-updates] [bionic-backports] [cosmic] [cosmic-updates] [cosmic-backports] [disco] [disco-updates] [disco-backports] [eoan]

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [powerpc] [arm64] [armhf] [ppc64el] [s390x]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат libprotobuf в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 12 пакета.

Пакет libprotobuf-c-dev

Пакет libprotobuf-c1

Пакет libprotobuf-c1-dbg

Пакет libprotobuf-dev

Пакет libprotobuf-java

Пакет libprotobuf-java-format-java

Пакет libprotobuf-lite10

Пакет libprotobuf-lite17

Пакет libprotobuf-lite9v5

Пакет libprotobuf10

Пакет libprotobuf17

Пакет libprotobuf9v5