» Ubuntu » Пакети » Резултат от търсенето на пакети

Търсене в конкретна дистрибуция: [trusty] [trusty-updates] [trusty-backports] [xenial] [xenial-updates] [xenial-backports] [bionic] [bionic-updates] [bionic-backports] [cosmic] [cosmic-updates] [cosmic-backports] [disco]

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [powerpc] [arm64] [armhf] [ppc64el] [s390x]

Търсене във всички архитектури

Някои резултати не са показани поради ограничения на търсенето.

Търсене за пакети, чиито имена съдържат texlive в всички дистрибуции, всички раздели и архитектура(и) armhf. Намерени са 100 пакета.

Понеже ключовата дума е твърде често срещана, някои резултати може да са пропуснати.
Опитайте с по-дълга ключова дума или с повече ключови думи.

Точни попадения

Пакет texlive

Други резултати

Пакет texlive-base

Пакет texlive-bibtex-extra

Пакет texlive-binaries

Пакет texlive-doc-ar

Пакет texlive-doc-bg

Пакет texlive-doc-cs+sk

Пакет texlive-doc-de

Пакет texlive-doc-en

Пакет texlive-doc-es

Пакет texlive-doc-fi

Пакет texlive-doc-fr

Пакет texlive-doc-it

Пакет texlive-doc-ja

Пакет texlive-doc-ko

Пакет texlive-doc-mn

Пакет texlive-doc-nl

Пакет texlive-doc-pl

Пакет texlive-doc-pt

Пакет texlive-doc-rs

Пакет texlive-doc-ru

Пакет texlive-doc-si

Пакет texlive-doc-th

Пакет texlive-doc-tr

Пакет texlive-doc-uk

Пакет texlive-doc-vi

Пакет texlive-doc-zh

Пакет texlive-extra-utils

Пакет texlive-font-utils

Пакет texlive-fonts-extra

Пакет texlive-fonts-extra-doc

Пакет texlive-fonts-extra-links

Пакет texlive-fonts-recommended

Пакет texlive-fonts-recommended-doc

Пакет texlive-formats-extra

Пакет texlive-full

Пакет texlive-games

Пакет texlive-generic-extra

Пакет texlive-generic-recommended

Пакет texlive-htmlxml

Пакет texlive-humanities

Пакет texlive-humanities-doc

Пакет texlive-lang-african

Пакет texlive-lang-all

Пакет texlive-lang-arabic

Пакет texlive-lang-armenian

Пакет texlive-lang-chinese

Пакет texlive-lang-cjk

Пакет texlive-lang-croatian

Пакет texlive-lang-cyrillic

Пакет texlive-lang-czechslovak

Пакет texlive-lang-danish

Пакет texlive-lang-dutch

Пакет texlive-lang-english

Пакет texlive-lang-european

Пакет texlive-lang-finnish

Пакет texlive-lang-french

Пакет texlive-lang-german

Пакет texlive-lang-greek

Пакет texlive-lang-hebrew

Пакет texlive-lang-hungarian

Пакет texlive-lang-indic

Пакет texlive-lang-italian

Пакет texlive-lang-japanese

Пакет texlive-lang-korean

Пакет texlive-lang-latin

Пакет texlive-lang-latvian

Пакет texlive-lang-lithuanian

Пакет texlive-lang-mongolian

Пакет texlive-lang-norwegian

Пакет texlive-lang-other

Пакет texlive-lang-polish

Пакет texlive-lang-portuguese

Пакет texlive-lang-spanish

Пакет texlive-lang-swedish

Пакет texlive-lang-tibetan

Пакет texlive-lang-vietnamese

Пакет texlive-latex-base

Пакет texlive-latex-base-doc

Пакет texlive-latex-extra

Пакет texlive-latex-extra-doc

Пакет texlive-latex-recommended

Пакет texlive-latex-recommended-doc

Пакет texlive-latex3

Пакет texlive-luatex

Пакет texlive-math-extra

Пакет texlive-metapost

Пакет texlive-metapost-doc

Пакет texlive-music

Пакет texlive-omega

Пакет texlive-pictures

Пакет texlive-pictures-doc

Пакет texlive-plain-extra

Пакет texlive-plain-generic

Пакет texlive-pstricks

Пакет texlive-pstricks-doc

Пакет texlive-publishers

Пакет texlive-publishers-doc

Пакет texlive-science

Пакет texlive-science-doc