» Ubuntu » Пакети » Резултат от търсенето на пакети

Търсене в конкретна дистрибуция: [trusty] [trusty-updates] [trusty-backports] [xenial] [xenial-updates] [xenial-backports] [bionic] [bionic-updates] [bionic-backports] [cosmic] [cosmic-updates] [cosmic-backports] [disco]

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [powerpc] [arm64] [armhf] [ppc64el] [s390x]

Търсене във всички архитектури

Някои резултати не са показани поради ограничения на търсенето.

Търсене за пакети, чиито имена съдържат postfix в всички дистрибуции, всички раздели и архитектура(и) ppc64el. Намерени са 28 пакета.

Точни попадения

Пакет postfix

Други резултати

Пакет amavisd-new-postfix

Пакет bld-postfix

Пакет fusiondirectory-plugin-postfix

Пакет fusiondirectory-plugin-postfix-schema

Пакет fusionforge-mta-postfix

Пакет gforge-mta-postfix

Пакет libpostfix-parse-mailq-perl

Пакет mysqmail-postfix-logger

Пакет postfix-cdb

Пакет postfix-cluebringer

Пакет postfix-cluebringer-mysql

Пакет postfix-cluebringer-pgsql

Пакет postfix-cluebringer-sqlite3

Пакет postfix-cluebringer-webui

Пакет postfix-dev

Пакет postfix-doc

Пакет postfix-gld

Пакет postfix-ldap

Пакет postfix-lmdb

Пакет postfix-mysql

Пакет postfix-pcre

Пакет postfix-pgsql

Пакет postfix-policyd-spf-perl

Пакет postfix-policyd-spf-python

Пакет postfix-sqlite

Пакет postfixadmin

Пакет prometheus-postfix-exporter