» Ubuntu » Пакети » Резултат от търсенето на пакети

Търсене в конкретна дистрибуция: [xenial] [xenial-updates] [xenial-backports] [bionic] [bionic-updates] [bionic-backports] [cosmic] [cosmic-updates] [cosmic-backports] [disco] [disco-updates] [disco-backports] [eoan]

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [powerpc] [arm64] [armhf] [ppc64el] [s390x]

Търсене във всички архитектури

Някои резултати не са показани поради ограничения на търсенето.

Търсене за пакети, чиито имена съдържат pandoc в всички дистрибуции, всички раздели и архитектура(и) amd64. Намерени са 25 пакета.

Точни попадения

Пакет pandoc

Други резултати

Пакет libghc-pandoc-citeproc-data

Пакет libghc-pandoc-citeproc-dev

Пакет libghc-pandoc-citeproc-doc

Пакет libghc-pandoc-citeproc-prof

Пакет libghc-pandoc-dev

Пакет libghc-pandoc-doc

Пакет libghc-pandoc-prof

Пакет libghc-pandoc-sidenote-dev

Пакет libghc-pandoc-sidenote-doc

Пакет libghc-pandoc-sidenote-prof

Пакет libghc-pandoc-types-dev

Пакет libghc-pandoc-types-doc

Пакет libghc-pandoc-types-prof

Пакет libpandoc-elements-perl

Пакет libpandoc-wrapper-perl

Пакет pandoc-citeproc

Пакет pandoc-citeproc-preamble

Пакет pandoc-data

Пакет pandoc-plantuml-filter

Пакет pandoc-sidenote

Пакет python-pandocfilters

Пакет python-pypandoc

Пакет python3-pandocfilters

Пакет python3-pypandoc