» Ubuntu » Пакети » Резултат от търсенето на пакети

Търсене в конкретна дистрибуция: [xenial] [xenial-updates] [xenial-backports] [bionic] [bionic-updates] [bionic-backports] [disco] [disco-updates] [disco-backports] [eoan] [eoan-updates] [eoan-backports] [focal]

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [powerpc] [arm64] [armhf] [ppc64el] [s390x]

Търсене във всички архитектури

Търсене за пакети, чиито имена съдържат xemacs21-mulesupport в всички дистрибуции, всички раздели и архитектура(и) amd64. Намерени са 2 пакета.

Точни попадения

Пакет xemacs21-mulesupport

Други резултати

Пакет xemacs21-mulesupport-el