» Ubuntu » Пакети » Резултат от търсенето на пакети

Търсене в конкретна дистрибуция: [xenial] [xenial-updates] [xenial-backports] [bionic] [bionic-updates] [bionic-backports] [cosmic] [cosmic-updates] [cosmic-backports] [disco] [disco-updates] [disco-backports] [eoan]

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [powerpc] [arm64] [armhf] [ppc64el] [s390x]

Търсене във всички архитектури

Някои резултати не са показани поради ограничения на търсенето.

Търсене за пакети, чиито имена съдържат gmsh в всички дистрибуции, всички раздели и архитектура(и) i386. Намерени са 11 пакета.

Точни попадения

Пакет gmsh

Други резултати

Пакет gmsh-doc

Пакет libgmsh-dev

Пакет libgmsh2v5

Пакет libgmsh3

Пакет libgmsh4

Пакет libgmsh4.1

Пакет libjava-gmsh2

Пакет libjava-gmsh3

Пакет python-gmsh

Пакет python3-gmsh