» Ubuntu » Пакети » Резултат от търсенето на пакети

Търсене в конкретна дистрибуция: [xenial] [xenial-updates] [xenial-backports] [bionic] [bionic-updates] [bionic-backports] [disco] [disco-updates] [disco-backports] [eoan] [eoan-updates] [eoan-backports] [focal]

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [powerpc] [arm64] [armhf] [ppc64el] [s390x]

Търсене във всички архитектури

Някои резултати не са показани поради ограничения на търсенето.

Търсене за пакети, чиито имена съдържат lib64go9 в всички дистрибуции, всички раздели и архитектура(и) powerpc. Намерени са 12 пакета.

Точни попадения

Пакет lib64go9

Други резултати

Пакет lib64go9-dbg

Пакет lib64go9-dbg-i386-cross

Пакет lib64go9-dbg-mips-cross

Пакет lib64go9-dbg-mipsel-cross

Пакет lib64go9-dbg-powerpc-cross

Пакет lib64go9-dbg-x32-cross

Пакет lib64go9-i386-cross

Пакет lib64go9-mips-cross

Пакет lib64go9-mipsel-cross

Пакет lib64go9-powerpc-cross

Пакет lib64go9-x32-cross