» Ubuntu » Пакети » Резултат от търсенето на пакети

Търсене в конкретна дистрибуция: [trusty] [trusty-updates] [trusty-backports] [xenial] [xenial-updates] [xenial-backports] [bionic] [bionic-updates] [bionic-backports] [cosmic] [cosmic-updates] [cosmic-backports] [disco]

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [powerpc] [arm64] [armhf] [ppc64el] [s390x]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат antlr3 в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 18 пакета.

Точни попадения

Пакет antlr3

Други резултати

Пакет antlr3-doc

Пакет antlr3-gunit-maven-plugin

Пакет antlr3-maven-plugin

Пакет antlr3.2

Пакет antlr3.2-gunit-maven-plugin

Пакет antlr3.2-maven-plugin

Пакет libantlr3-gunit-java

Пакет libantlr3-gunit-java-doc

Пакет libantlr3-runtime-java

Пакет libantlr3.2-gunit-java

Пакет libantlr3c-3.2-0

Пакет libantlr3c-3.4-0

Пакет libantlr3c-antlrdbg-3.2-0

Пакет libantlr3c-antlrdbg-3.4-0

Пакет libantlr3c-dev

Пакет python-antlr3

Пакет python3-antlr3