» Ubuntu » Пакети » Резултат от търсенето на пакети

Търсене в конкретна дистрибуция: [trusty] [trusty-updates] [trusty-backports] [xenial] [xenial-updates] [xenial-backports] [bionic] [bionic-updates] [bionic-backports] [cosmic] [cosmic-updates] [cosmic-backports] [disco]

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [powerpc] [arm64] [armhf] [ppc64el] [s390x]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат djview в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 4 пакета.

Точни попадения

Пакет djview

Други резултати

Пакет djview-plugin

Пакет djview3

Пакет djview4