» Ubuntu » Пакети » Резултат от търсенето на пакети

Търсене в конкретна дистрибуция: [xenial] [xenial-updates] [xenial-backports] [bionic] [bionic-updates] [bionic-backports] [cosmic] [cosmic-updates] [cosmic-backports] [disco] [disco-updates] [disco-backports] [eoan]

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [powerpc] [arm64] [armhf] [ppc64el] [s390x]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат ipython в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 13 пакета.

Точни попадения

Пакет ipython

Други резултати

Пакет ipython-doc

Пакет ipython-notebook

Пакет ipython-notebook-common

Пакет ipython-qtconsole

Пакет ipython3

Пакет ipython3-notebook

Пакет ipython3-qtconsole

Пакет python-ipython

Пакет python-ipython-doc

Пакет python-ipython-genutils

Пакет python3-ipython

Пакет python3-ipython-genutils