» Ubuntu » Пакети » Резултат от търсенето на пакети

Търсене в конкретна дистрибуция: [xenial] [xenial-updates] [xenial-backports] [bionic] [bionic-updates] [bionic-backports] [disco] [disco-updates] [disco-backports] [eoan] [eoan-updates] [eoan-backports] [focal]

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [powerpc] [arm64] [armhf] [ppc64el] [s390x]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат lib32itm1 в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 12 пакета.

Точни попадения

Пакет lib32itm1

Други резултати

Пакет lib32itm1-amd64-cross

Пакет lib32itm1-dbg

Пакет lib32itm1-dbg-amd64-cross

Пакет lib32itm1-dbg-ppc64-cross

Пакет lib32itm1-dbg-s390x-cross

Пакет lib32itm1-dbg-sparc64-cross

Пакет lib32itm1-dbg-x32-cross

Пакет lib32itm1-ppc64-cross

Пакет lib32itm1-s390x-cross

Пакет lib32itm1-sparc64-cross

Пакет lib32itm1-x32-cross