» Ubuntu » Пакети » Резултат от търсенето на пакети

Търсене в конкретна дистрибуция: [trusty] [trusty-updates] [trusty-backports] [xenial] [xenial-updates] [xenial-backports] [zesty] [zesty-updates] [zesty-backports] [artful] [artful-updates] [artful-backports] [bionic]

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [powerpc] [arm64] [armhf] [ppc64el] [s390x]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат lighttpd в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 12 пакета.

Точни попадения

Пакет lighttpd

Други резултати

Пакет lighttpd-dev

Пакет lighttpd-doc

Пакет lighttpd-mod-authn-gssapi

Пакет lighttpd-mod-authn-ldap

Пакет lighttpd-mod-authn-mysql

Пакет lighttpd-mod-cml

Пакет lighttpd-mod-geoip

Пакет lighttpd-mod-magnet

Пакет lighttpd-mod-mysql-vhost

Пакет lighttpd-mod-trigger-b4-dl

Пакет lighttpd-mod-webdav